Pracovní listy k počátečnímu vyučování ruskému jazyku na 1. stupni základní školy

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/41/06/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
teoretická východiska, adaptované texty, lexikálně-gramatická cvičení, hry, obrázky, multimedia, metodika

Projekt je věnován počátečnímu vyučování ruskému jazyku na 1. stupni základní školy. V rámci projektu jsou vytyčeny tyto cíle: nástin teoretických východisek a základů počátečního vyučování ruskému jazyku na 1. stupni základní školy, vypracování pomocných pracovních listů s adaptovanými texty, slovní zásobou, lexikálně-gramatickými cvičeními, hrami, obrázky a multimediálními prostředky a metodickou podporou ke čtyřem tematickým okruhům počátečního vyučování (rodina, škola, záliby, stravování).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.