Specifický výzkum 2014: Design Thinking Action Lab

Kód projektu
MUNI/A/0880/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je podpořit studentské projekty specifického výzkumu, které jsou rozvíjeny pomocí metodik Human-Centered Design, vzdělávacích workshopů a mentoringem ze strany akademiků i odborníků z praxe.

Studentské projekty realizované v rámci Aplikačního semináře (dále jen „projekty APLS“) jsou dvousemestrálními výzkumnými a aplikačními projekty magisterských studentů oboru Informační studia a knihovnictví. V roce 2014 budou tvořit projekty APLS deset samostatných a specifických projektů z oblasti:

1) senioři, digital divide a informační vzdělávání, 2) informační bezpečnost v malých podnicích, 3) herní mechaniky a gamifikace v on-line vzdělávání, 4) informační potřeby a krizová intervence, 5) odborné zdroje pro informační vědu, 6) mediální gramotnost a hodnocení informací, 7) osvojení dovedností v zájmovém vzdělávání pomocí eLearningu, 8) problematika zpětné vazby ve veřejných službách, 9) prevence plagiátorství, 10) tvorba multimediálního obsahu na podporu čtenářství