Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory (HSS-INFO)

Kód projektu
LR1305
Období řešení
8/2013 - 9/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, o.p.s.

HSS konsorcium bylo vytvořeno k zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitně zaměřené fakulty českých univerzit. Pro Masarykovu univerzitu budou získány tyto informační zdroje:
Oxford Journals Online - kolekce HSS (Humanities, Social Sciences);
Cambridge Journals Online - kolekce HSS;
JSTOR - Arts and Science I-V, VIII collection;
Sage - kolekce HSS.
HSS konsorcium bylo vytvořeno na základě veřejné soutěže vyhlášené MŠMT ČR v rámci programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací "Informace - základ výzkumu" (program LR).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.