Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/07/0845
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
ředitelé škol, vedení a řízení školy, rozvoj životní a profesní dráhy

Projekt je zaměřen na ředitele českých základních škol — klíčové aktéry řízení relativně autonomních škol. O této vnitřně heterogenní skupině sice existují dílčí poznatky, ale systematičtěji zatím zkoumána v českém prostředí nebyla. V projektu půjde nejdříve o to :jistit, jak se existující koncepty a teoretické poznatky o řízení škol a vedení promítají do očekávání na roli ředitele školy, jak se ředitelé s těmito očekáváními vyrovnávají, a jak se tyto skutečnosti promítají do vzdělávací a školské politiky. Poté budou autoři :koumat dosavadní vývoj životní a profesní dráhy ředitelů škol a to, jak ředitelé škol plánují svou Životní a profesní dráhu. Hlavními výzkumnými metodami bude analyticko-srovnávací metoda, výzkum životního příběhu a hloubková interview. Tyto metody budou doplňovány dílčími technikami. Respondenty budou ředitelé základních škol v CR, v optimálním případě půjde po celou dobu trvání projektu o tytéž ředitele. Projekt by měl přinést ucelený soubor zásadních poznatků o ředitelích škol a obohatit tak možnosti pedagogického výzkumu, školské politiky i školské praxe.

Publikace

Počet publikací: 36


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.