Kodikologie v praxi. Středověké a raně novověké rukopisy

Kód projektu
MUNI/FR/1650/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Jedním z cílů inovace výuky na Ústavu PVH a archivnictví je zlepšení praktických dovedností studentů při práci se středověkým a raně novověkým archivním materiálem. Záměrem předkládaného projektu je příprava a realizace nového kurzu s názvem Kodikologie v praxi. Středověké a raně novověké rukopisy, který umožní posluchačům pracovat s originálními středověkými a raně novověkými rukopisy, na kterých si budou moci osvojit praktické dovednosti při zpracování a interpretaci uvedených pramenů