Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-17092S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Projekt zachycuje vztah katolíků i celé společnosti českých zemí k Římu a papeži v perspektivě moderní éry. Analyzuje ideové zdroje ultramontánního myšlení, klade otázky po zemských a národních specifikách recepce ultramontanismu, včetně paralel k vývoji v okolních zemích. Zmapuje pronikání autority papeže, ultramontánního myšlení a politického katolicismu do kapitul, teologických fakult a vnitřního světa kléru. Zabývá se recepcí ultranomtanismu v liberálním, konzervativně-aristokratickém prostředí,mj. v podobě proměn diskurzu o papežství a jeho autoritě, o vztahu římské církve k moderně, demokracii, nacionalismu nebo k sociální otázce, o roli ultramontanismu v místní podobě tzv. kulturního boje. Projekt nabídne periodizaci jeho vývoje, který mezi Čechy a českými Němci probíhal asynchronně. Formulována bude širší definice ultranomtanismu v jeho časově podmíněných místně specifických a ideologicky příznakových variacích a instrumentalizacích.

Publikace

Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.