Informace o projektu
Řízená evoluce dynamických elementů v enzymech s využitím mikrofluidních čipů

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-07965S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Enzymy během katalýzy zajišťují přesnou synchronizaci řady procesů s využitím dynamických prvků, jako jsou přístupové tunely a brány. Tunely a brány zprostředkovávají výměnu ligandů mezi solventem a aktivním místem enzymu nebo mezi dvěma oddělenými aktivními místy. Mobilní brány umožňují přístup vhodných substrátů a kofaktorů, při současném zabránění vstupu nežádoucích ligandů, inhibitorů nebo solventu. Modifikace těchto dynamických částí enzymu může vest k významnému zlepšení vlastností enzymů a představuje tak zajímavou strategii proteinového inženýrství. Inženýrství dynamických prvků vyžaduje kombinatorickou mutagenezi velkého počtu aminokyselin, vedoucí ke vzniku rozsáhlých knihoven o velikosti >10E6 mutantů. V rámci tohoto projektu bude vyvinuta vysoce účinná mikrofluidní screeningová metoda, která bude následně využita pro screening těchto knihoven v řízené evoluci dynamických tunelů a bran. Nově vyvinutá metoda umožní třídění buněk v reálném čase a vícerozměrnou adaptaci proteinů zcela novým způsobem.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.