Informace o projektu
Tradice a inovace ve zpřístupňování historických pramenů II

Kód projektu
MUNI/A/1053/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Ústav Pomocných věd historických a archivnictví zastřešuje několik tradičních mezinárodně významných edičních počinů a v současné době se na jeho půdě profilují též nové ediční záměry. Cílem projektu je zapojit studenty do výzkumných týmů především tří profilových modulů pracoviště (Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, Regesta Imperii, Novověká studia. Diplomatika - správa - prameny) s výhledovou možností jejich etablování v rámci týmů zpracovávajících jednotlivé ediční podniky. Studenti budou mít možnost podílet se na rešeršní činnosti, archivním výzkumu, budování digitálních aparátů jednotlivých edic, nastavení metodologie pro digitální zpřístupnění edičních výstupů a hlouběji se seznámit též s tradičními editorskými postupy.

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.