Korespondence Leoše Janáčka. Finální etapa edičního zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a dalších institucích.

Kód projektu
NJL/2016/34
Období řešení
7/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Nadace/fond - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V roce 2016 vstoupil projekt na zpracování korespondence Leoše Janáčka do posledního roku řešení. Řešitelem projektu je Ústav hudební vědy FF MU ve spolupráci s Oddělením dějin hudby MZM. Jedná se o druhou, závěrečnou etapu rámcového dlouhodobého projektu Kompletní edice korespondence Leoše Janáčka. Tato etapa navazuje na první část projektu, zaměřenou na vytvoření edičních pravidel pro zpracování korespondence, vytvoření on-line databáze a především samotné zpracování korespondence uložené v Janáčkově archivu ODH MZM. Tato sbírka čítá téměř 14 000 jednotek a představuje více než 90% zjištěné Janáčkovy korespondence. V současné době je v rámci první a větší části druhé fáze projektu zpracováno 13 400 jednotek. Ve finální fázi projektu probíhá dokončení databáze korespondence včetně zpracování položek uložených mimo Janáčkův archiv, dopracování a sjednocování průběžně vytvářeného podrobného poznámkového aparátu, anglických anotací atp. Výsledkem pak bude kompletní databáze korespondence Leoše Janáčka včetně obsáhlých rejstříků a detailních poznámek, která bude badatelům i laikům sloužit v průběžně doplňované elektronické formě na internetu: Viz. www.musicologica.cz/korespondencejanacek
Financování projektu je zajištěno z 85% z grantu uděleného Grantovou agenturou České republiky, od Nadace Leoše Janáčka žadatel požaduje 15% potřebných prostředků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.