Studentský časopis Sacra

Kód projektu
MUNI/D/1314/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vydání dvou čísel časopisu Sacra v roce 2017. Sacra je studentský religionistický časopis, který vychází od roku 2003. Jeho obsah tvoří odborné studie, rozhledy, polemiky, rozhovory, recenze a zprávy z oblasti akademického studia náboženství. Jazykem příspěvků je čeština, angličtina a slovenština. Studie, rozhledy a polemiky jsou předmětem recenzního řízení koordinovaného redakční radou a zajišťovaného sítí spolupracujících externích recenzentů. Tato síť je tvořena studenty všech stupňů studia religionistiky a spřízněných disciplín, stejně jako jejich akademicky aktivními absolventy. Členové redakční rady jsou z většiny studenty Ústavu religionistiky FF MU. Ostatní členové jsou studenty dalších pracovišť v ČR i zahraničí (Helsinki, Berlín, Praha, Bratislava, Nitra). Redakční rada průběžně pracuje na zkvalitnění časopisu a posílení mezinárodního povědomí o něm. Časopis je vydáván studenty Ústavu religionistiky FF MU v nákladu 300 výtisků na číslo. Rozsah jednoho čísla se od roku 2010 pohyboval v rozmezí do 126 stran. Žádaná finanční podpora je směřována na uhrazení položek spjatých se sazbou, tiskem, grafickými službami, korekturami a provozem webu. Časopis zůstává neprodejný a redakční rada na jeho přípravě pracuje bez nároku na finanční odměnu.

Publikace

Počet publikací: 0