Informace o projektu
Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2017

Kód projektu
MUNI/A/0915/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V roce 2017 bude projekt specifického výzkumu plánovaný v Ústavu českého jazyka FF MU pokračovat ve směru, který byl nastartován ve školním roce 2015/2016 změnami v organizační struktuře doktorského studia ÚČJ FF MU. Práce ve čtyřech pracovních skupinách dle zaměření doktorandů (skupině pro diachronní výzkum češtiny, dialektologie a etymologie pod vedením doc. P. Koska, skupině pro synchronní výzkum češtiny metodami generativní gramatiky vedené dr. P. Cahou, skupině pro výzkum češtiny v rámci korpusové a počítačové lingvistiky pod vedením doc. K. Osolsobě a skupině pro výzkum češtiny se zaměřením na stylistiku pod vedením dr. M. Křístka) umožní doktorandům, kteří byli do této struktury zapojeni v loňském roce, ale i nově přijatým (v letošním roce byli přijati celkem čtyři noví doktorandi) odborné vedení, které na pravidelných setkáních budou poskytovat vedoucí jednotlivých skupin, a vzájemnou komunikaci uvnitř skupiny. Ve skupinách, jak se osvědčilo v minulém roce, získávají studenti zpětnou vazbu pro svoje vědecké úsilí a komunikují o odborných problémech, jimiž se v rámci studia a při přípravě disertačních prací zabývají. Účast na těchto setkáních chceme i nadále nabízet také talentovaným studentům magisterského studia, aby i oni mohli získat lepší představu o průběhu doktorského studia na Ústavu českého jazyka, pokud mají v úmyslu o ně usilovat. Podpora ve formě stipendií bude zaměřena na studenty, kteří se aktivně účastní odborných konferencí, publikují v odborném tisku, zapojí se při přípravě odborných akcí organizovaných pracovištěm. V rámci projektu navážeme spolupráci našich doktorských studentů se studenty z pracoviště Bohemicum na univerzitě v Řezně/Pasově. Zapojíme doktorandy do spolupráce ÚČJ FF MU s akademickými pracovišti v ČR (konkrétně ÚJČ AV ČR, ÚČNK FF UK a CZPJ FI MU).

Publikace

Počet publikací: 59


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.