Tradice a inovace v e zpřístupňování historických pramenů III

Kód projektu
MUNI/A/1087/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Ústav Pomocných věd historických a archivnictví zastřešuje několik tradičních mezinárodně významných edičních počinů a v současné době se na jeho půdě profilují též nové ediční záměry. Cílem projektu je zapojit studenty do výzkumných týmů především pěti profilových modulů pracoviště (Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, Regesta Imperii, Novověká studia. Diplomatika - správa - prameny, Ediční pracoviště: literární a epigrafické texty, Pracoviště pro pramenovědná studia) s výhledovou možností jejich etablování v rámci týmů zpracovávajících jednotlivé ediční podniky. Studenti budou mít možnost podílet se na rešeršní činnosti, archivním výzkumu, budování digitálních aparátů jednotlivých edic, nastavení metodologie pro digitální zpřístupnění edičních výstupů a hlouběji se seznámit též s tradičními editorskými postupy.

Publikace

Počet publikací: 53


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další