Informace o projektu
Ztráta hmoty v pozdních fázích vývoje hmotných hvězd

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-05665S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Hmotné hvězdy patří k nejvýznamnějším objektům určujícím vývoj vesmíru. Hmota, hybnost a ionizující záření pocházející z hmotných hvězd ovlivňují zásadním způsobem vývoj galaxií s probíhající tvorbou hvězd již od úsvitu vesmíru. Jednou z nejdůležitějších vlastností hvězd je rychlost ztráty hmoty, což je množství hmoty, kterou hvězdy ztrácí za jednotku času, neboť určuje míru obohacení mezihvězdného prostředí a ovlivňuje ionizující záření. Projekt poskytne věrohodné předpovědi rychlosti ztráty hmoty pro hmotné hvězdy v pozdních vývojových stadiích. Předpovědi získáme s využitím vlastního unikátního globálního modelu. Budeme studovat veleobry typu B a A a určíme teplotní mez větru hnaného zářením. Budeme modelovat větry Wolfových-Rayetových hvězd, horkých potrpaslíků a centrálních hvězd planetárních mlhovin. Určíme vliv rentgenového ozařování větru u rentgenových dvojhvězd s hmotnou složkou. Studium limitních případů poskytne náhled na epizodickou ztrátu hmoty.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.