Komunikace ve školní třídě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/09/0752
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
http://www.phil.muni.cz/wupv/home/veda/komunikace/komunikace
Klíčová slova
pedagogická komunikace, základní škola, terénní výzkum

Cílem grantového projektu je v komplexní podobě popsat, jak probíhá pedagogická komunikace mezi učiteli a žáky ve vyučování na 2. stupni české základní školy. Zajímat nás budou jednak základní kvantifikovatelné parametry komunikace, jako je směr komunikace, iniciativa v komunikaci a míra aktivity jednotlivých komunikačních aktérů z hlediska různých jejich charakteristik, délka promluv, frekvence různých typů replik (otázek, příkazů apod.). Především se však budeme snažit induktivně popsat širší charakteristiky procesů pedagogické komunikace, jako jsou komunikační žánry a jejich výstavba, jazyk ve vyučování, způsoby vytváření shody v komunikaci, komunikační šumy, konflikty a jejich zvládání apod. Půjde nám také o to prozkoumat, jakým způsobem aktéři komunikace percipují své vlastní komunikační chování a chování svých partnerů a jakým způsobem se jejich vnímání situace odráží v reálném průběhu komunikace. Přitom budeme udržovat optiku paralelního sledování obsahové a vztahové rovinou - tzn. sledovat, jak se například řeč učitele vztahuje k probíranému tématu (obsahová rovina) a zároveň směřuje k udržování kontroly nad třídou (vztahová rovina).

Publikace

Počet publikací: 43


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.