Informace o projektu
Národní seminář informačního vzdělávání 2018 (NASIV 2018)

Kód projektu
VISK2 18135/2018 OULK-OLK
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Národní seminář informačního vzdělávání je pořádán již od roku 2011 každoročně Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU. Ročník 2018 by se měl zaměřit na strategické plánování informačního vzdělávání ve smyslu "information literacy advocacy" dle ALA. Cílem projektu je zvýšení kompetencí knihovníků v tématech knihovní advokacie se zaměřením na informační vzdělávání. Jak ukazují odborné publikace a zkušenosti z předchozích ročníků semináře, knihovníci musí obhajovat svou nejen vzdělávací činnost vůči různým skupinám (zřizovatel, klíčoví partneři, uživatelé, zaměstnanci). V rámci vzdělávacích aktivit budou především rozvíjeny praktické kompetence knihovníků s využitím různých online nástrojů a softwarů v uvedených tématech.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.