Informace o projektu
Udržitelný rozvoj kulturní krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí (lesní prostředí)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000111
Období řešení
1/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Kulturně historická krajina představuje mnohovrstevný soubor faktů přírodního i antropogenního původu a výsledek jejich vzájemné interakce. Charakter krajiny určují způsoby využívání v posledních letech, ale i mnoha staletí a tisíciletí nazpět. Projekt je zaměřen na identifikaci a dokumentaci antropogenních reliktů v zalesněném prostředí a vytvoření geodatabází včetně vhodných 3D modelů reliktů v různém stavu dochování, a to přehledně pro koncového uživatele map a certifikovaných metodik kvůli hospodaření v kulturně historické krajině. Koncový uživatel aplikací bude mít přímo zprostředkovány a definovány možnosti využívání zalesněné plochy s archeologickými památkami, které vystupují nebo naopak se zahlubují do přírodního reliéfu krajiny. Vytvořené mapy založené na dmr5g, surových datech z LiDARu a historických mapách jsou vhodné pro rekonstrukci historické krajiny v pojetí ochrany přírody a zároveň nezbytné pro územní plánování. Certifikované metodiky představí možnosti např. těžby dřeva a přejezdnosti antropogenních reliktů různou těžební nebo svozovou technikou. Vedlejší produkty projektu představuje využití v památkové ochraně, cestovním ruchu a vzdělávání.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.