Sebevymezování jedinců ve spirituálním milieu: prolínání náboženských, spirituálních a sekulárních identit

Kód projektu
MUNI/21/OND/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
spiritualita, New Age, individualizace a detradicionalizace náboženství, vztah náboženství a spirituality, reflexivita, identita

Cílem projektu je objasnit způsoby vymezování účastníků spiritualit (tj. forem religiozity nevázaných na konkrétní náboženské organizace jako církve, denominace, ap.) vůči dalším aktérům v náboženském poli. Projekt reaguje na to, že badatelé v této oblasti často pracují s předpokladem negativního postoje účastníků spiritualit vůči institucionalizovanému či mainstreamovému náboženství, což vede k ustavování dichotomie mezi náboženstvím a spiritualitou. Tento projekt, podložený kvalitativním výzkumem, tedy prozkoumá užitečnost a adekvátnost takové dichotomie pro studium spiritualit společně s alternativními způsoby, prostřednictvím kterých účastníci spiritualit vymezují svůj vztah vůči náboženství či vůči dalším společenským institucím, které se ukáží jako signifikantní pro vyjádření jejich identity. V souvislosti s výzkumem způsobů diferenciace bude studována také přítomnost či nepřítomnost vysoké míry reflexivity aktérů a (náboženského) individualismu, případně dalších rysů často přisuzovaných spirituálnímu milieu. Cílem bude zjistit, zda existuje specifické spojení mezi těmito charakteristikami a postojem jedince vůči náboženským, případně některým ne-náboženským, institucím. Projekt tak přispěje k hlubšímu pochopení utváření demarkačních linií v soudobé religiozitě, pomůže objasnit některé důležité vztahy mezi tzv. tradičním (církevním) náboženstvím a detradicionalizovanou (necírkevní) spiritualitou a nabídne řešení některých diskutovaných otázek týkajících se konceptuálního uchopení různých podob náboženství v současné společnosti.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.