Antikrist ve středověké Evropě

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/1732/2018
Období řešení
1/2019 - 5/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu pro kurz FF:LJMedB19 Antikrist ve středověké Evropě. E-learningová podpora bude nejen suplovat chybějící skripta a poskytovat špatně dostupné tištěné materiály, ale umožní přehledně a v kvalitní formě propojit textové a obrazové materiály získané z různých zdrojů. Ve srovnání s učebnicí bude lépe reagovat i na další aktuální požadavky kurzu, jako je četba středověkých rukopisů se zpětnou vazbou v podobě klíče, propojení výukové osnovy s linky archivů a knihoven, digitální knihovnou FF nebo on-line slovníky vysvětlujícími základní pojmy používané ve výuce, a v neposlední řadě studentům poskytne cvičné testování. E-learningová podpora bude využita ve výuce i při domácí přípravě studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.