Informace o projektu
Vytvorenie e-learningovej podpory pre kurzy KSCA020 Četba čínských textů I a KSCA021 Četba čínských textů II

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0566/2019
Období řešení
6/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cieľom projektu je vytvorenie novej e-learningovej podporu v ELFu pre dva kurzy: KSCA020 Četba čínských textů I a KKSCA021 Četba čínských textů II. E-learning bude obsahovať interaktívne študijné materiály - konkrétne texty, ktoré sa budú v hodinách čítať. Texty budú vytvorené tak, aby mohli študenti čo najjednoduchšie vyhľadávať nové slovíčka, a nemuseli pracovať s papierovou verziou textu. Okrem toho budú pri textoch aj nahrávky s predčítaním daného textu, aby sa študenti v rámci samostatnej prípravy mohli oboznámiť so správnou výslovnosťou aj s technikou prednesu daného textu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.