ALMA MATER - interaktívna podporná vyučovacia platforma (ALMA MATER)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0592/2019
Období řešení
6/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Potreba projektu ALMA MATER bola vyvolaná niekoľkými faktormi: 1. zlepšenie úspešnosti študentov počas záverečnej skúšky; 2. dopyt po doteraz neexistujúcej učebnici; 3. rozšírenie a doplnenie vyučovania o témy, ktoré by ináč z obsahu kurzov vypadli. Výstupom projektu bude interaktívna webová stránka, ktorá študentom kreatívnou formou predstaví základné vývojové tendencie v neolite, eneolite a staršej dobe bronzovej (cca 5600-1600 pred n. l.) - chronologické systémy, charakteristiku sídlisk a pohrebného rítu s najdôležitejšími lokalitami a základnú materiálnu kultúru - s tým, že študent si bude môcť vyexportovať vybrané časti v podobe PDF a prispôsobiť si študijné materiály svojim momentálnym potrebám. Očakáva sa aj aktívna účasť na konferencii, počas ktorej odbornej verejnosti predstavíme modernú koncepciu vyučovania mladšieho praveku.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.