Německá morfologie a komunikativní gramatika (MorphoKom)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0598/2019
Období řešení
6/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt má celkem dva cíle, tím prvním je vytvořit německou e-learningovou podporu v Google Classroom pro bakalářský kurz NJI_072 Deutsche Morphologie I, který bude vycházet z dosavadních zkušeností s výukou tohoto kurzu na jaře 2019. E-learningový kurz bude obsahovat nejen statické materiály ve formě různých typů souborů, ale bude doplněn i o různé další open access materiály a bude tak představovat nejen oporu pro tento kurz, ale i referenční databázi pro studium v dalších semestrech. Samozřejmostí pak jsou i samoevaluační cvičení z německé morfologie ve formě různých kvízů a vytvoření závěrečných testů z předmětu, a to nejen v prostředí Google Classroom. Druhým cílem projektu je pak vytvoření e-learningové podpory pro NJI_325b Tutoriál ke komunikativní gramatice I jenž se snaží v souladu s moderní metodikou výuky němčiny jako cizího jazyka dodatečnými cvičeními v modulech porozumění textu a verbální komunikace komunikativně aplikovat získané poznatky z kurzu Morphologie I.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.