Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace

Kód projektu
DG20P02OVV015
Období řešení
3/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

Cílem projektu je popis vývoje a dokumentace stávajícího stavu závlahových soustav a objektů jako součásti kulturního dědictví, identifikace zajímavých a cenných objektů a posouzení jejich možného budoucího využití. V rámci dokumentace stavu objektů budou využity i moderní technologie leteckého snímkování pro modelování 3D objektů. Další část je věnována závlahovému průmyslu, vývoji a produkci závlahových zařízení v Československu a dále v Česku, osud s tím spojených továren, co zůstalo zachováno a v jaké podobě, zpracování a katalogizace archivních materiálů a jejich zařazení do specializované veřejné databáze. Dalším cílem projektu je popularizace problematiky závlah - v kontextu klimatické změny (výstava s katalogem, výukové a vzdělávací materiály pro školy a neziskové organizace a webová mapová aplikace pro širokou veřejnost).
Projekt naplňuje specifický cíl programu 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.