Vývoj pronominálních enklitik "mi", "ho", "mu" ve starších českých biblích (VYPROE)

Kód projektu
MUNI/FF-DEAN/1556/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předložený projekt je součástí dlouhodobého výzkumu zaměřeného na vývoj slovosledu enklitik v historické češtině. Navazuje na výzkum všech enklitik v rozličných památkách barokní češtiny, na výzkum slovosledu auxiliárů préterita a kondicionálu ve starších českých biblích a nejstarších českých prozaických památkách a především na vývoj slovosledu pronominálních enklitik ve starších biblích, který je podpořen grantovým projektem "Vývoj českých pronominálních enklitik" (GA17-02545S).

V rámci tohoto projektu byl získán rozsáhlý materiál, který nebylo pro jeho bohatství možno zpracovat v jeho úplnosti. Grantový projekt se nakonec zaměřil 1. na slovosled pronominálních enklitik ve staročeské bibli první redakce a v Bibli kralické a jeho porovnání s latinskými, řeckými a hebrejskými předlohami, 2. na analýzu vývoje slovosledu "se" v Matoušově evangeliu starších českých biblí (tento uzavřený výzkum je založen na cca 8 tis. anotovaných dokladů vybraných forem).

Požadovaný projekt je jen další fází dlouhodobě koncipovaného výzkumu, na jehož konci by měl stát diachronní, materiálově založený výklad vývoje českých enklitik.

Cílem požadovaného projektu je kapitola v kolektivní monografii vydaná nakladatelstvím Mouton de Gruyter v roce 2021. Na této publikaci by se měl se mnou podílet R. Čech a J. Mačutek (oba významní kvantitativní lingvisté).

Předpokladem této publikace je účast na konferenci kvantitativní lingvistiky QUALICO 2020 konaná v Tokiu. Výsledek recenzního řízení bude znám na konci ledna.

Pokud by příspěvek na konferenci nebyl přijat nebo by cestu do Tokia z objektivních důvodů nebylo možno uskutečnit, budou prostředky využity na služební cestu (/ cesty) do některé ze zahraničních knihoven a ke zvané přednášce na zahraniční univerzitě (Berlín / Řezno / Tubinky / Vratislav / Vídeň). Namísto kapitoly v monografii Mouton de Gruyter bude připraven článek, který bude zaslán k publikování do časopisu zařazeného do databáze Web of Science (Listy filologické, Slovo a slovesnost, Zeitschrift für Slawistik).

Předpokládaným přínosem projektu je: 1. podpora dlouhodobého výzkumu ve fázi, kdy podporu nemá, 2. publikaci v prestižním médiu, 3. podpora dlouhodobě koncipovaného výzkumu, na jehož pokračování bude podána grantová přihláška (standartní grantový projekt GAČR).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.