Informace o projektu
Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2020

Kód projektu
MUNI/A/0913/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V roce 2020 bude projekt Čeština v jednotě synchronie a diachronie specifického výzkumu v Ústavu českého jazyka FF MU pokračovat v osvědčené praxi práce doktorandů ve třech pracovních skupinách: 1. skupina pro diachronní výzkum češtiny, dialektologie a etymologie pod vedením doc. P. Koska; 2. skupina pro synchronní výzkum češtiny metodami generativní gramatiky vedená dr. P. Cahou a prof. M. Starkem; 3. skupina pro výzkum češtiny v rámci korpusové a počítačové lingvistiky pod vedením doc. K. Osolsobě. Letos byli přijati celkem čtyři noví doktorandi, posílena byla skupina zaměřená na aplikovanou a korpusovou lingvistiku (2 studenti) a skupina zaměřená na diachronní lingvistiku, dialektologii a etymologii (2 studenti). Ve skupinách jsou doktorandi a) odborně vedeni při studiu (četba, diskuse, prezentace) b) vedeni ke komunikaci uvnitř skupiny, c) získávají zpětnou vazbu při řešení problémů spjatých s přípravou disertace. Ve skupinách jsou organizovány zvané přednášky domácích i zahraničních odborníků. Do doktorských seminářů budeme i nadále zvát také zájemce z řad studentů magisterského studia, kteří si tak mohou lépe vytvořit představu o tom, co mohou od doktorského studia na Ústavu českého jazyka očekávat. Podpořit chceme rovněž interakce mezi skupinami. Vzájemnou komunikaci doktorandů chceme posílit i tím, že jako každoročně uspořádáme doktorský den. Projekt zaměříme především na stipendijní podporu studentů ze všech tří skupin, kteří se snaží o vystoupení na prestižních konferencích a publikují předběžné výsledky svého výzkumu v odborném tisku. Stipendia budou udělována i těm magisterským i doktorským studentům, kteří se zapojí do přípravy odborných i popularizačních akcí organizovaných pracovištěm. Mezi odborné akce patří mj. organizace zvaných přednášek odborníků z praxe. Spolupráce s akademickými pracovišti v ČR (ÚČNK FF UK, ÚTKL FF UK, ÚFAL MFF UK a CZPJ FI MU) i s pracovišti v zahraničí (univerzita v Regensburgu) zůstane zachována.

Publikace

Počet publikací: 43


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.