E-learningová podpora předmětu RSn070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/1642/2019
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu nového předmětu RSn070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu nového studijního programu Překladatelství ruského jazyka. Předmět dosud nebyl vyučován v žádné podobě, tudíž neexistuje ani žádná starší e-learningové podpora.
Jak už sám název napovídá, náplní kurzu bude český pravopis, a to jeho vybrané problematické části. E-kurz se bude skládat ze dvou stěžejních částí: 1. teoretických výkladů, které budou oporou studentům při samostudiu jednotlivých kapitol, 2. praktická cvičení různého typu, pomocí nichž si studenti budou moci nabyté znalosti procvičovat a upevňovat. Rádi bychom také zařazovali materiály doplňujícího charakteru (různé odborné články, internetové články s reálnými chybami, jazykové sloupky, zajímavosti apod.).
Výuka předmětu začíná v jarním semestru, a proto chceme během tvorby kurzu (jarní semestr, případně letní prázdniny, podzimní semestr) zohlednit připomínky a požadavky studentů z prvního běhu kurzu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.