Literární seminář: První poválečná generace (LS: Poválečná poezie)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0789/2021
Období řešení
6/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je inovace e-learningové opory REBcB28 Literární seminář II. Nová verze bude mít změněný název na Literární seminář: První poválečná generace, tak, aby e-learningovou oporu bylo možné použít pro Literární seminář I i II, podle potřeby. Kurz je zaměřený na tvorbu tzv. první poválečné generace, tedy novořeckou poezii především 50. let. Budou inovovány a doplněny "statické" materiály kurzu, tedy PDF soubory s ukázkami z tvorby autorů a z odborné literatury. Kurz bude doplněn o interaktivní prvky, především v souvislosti se zadáváním úkolů pro studetny: rekapitulující testy, kvízy, překladová cvičení apod. Dále budou doplněna krátká výuková videa. Zapojený student se bude podílet na technické realizaci projektu a dále bude zajišťovat technickou podporu pro studenty, kteří budou kurz využívat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.