Sakrální architektura a liturgie na Moravě a v rakouském Slezsku na přelomu 18. a 19. století (Architektura a liturgie)

Kód projektu
MUNI/A/1473/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na výzkum vztahů mezi sakrální architekturou, teologií a liturgií tří křesťanských konfesí – římskokatolické, luteránské a helvetské – na území Moravy a rakouského Slezska kolem roku 1800. Projekt se tedy zaměří na období náboženské tolerance a formování "moderního" úřednického státu. Základem výzkumu bude srovnání teologických východisek a jejich naplňování v liturgické praxi s přihlédnutím k sociálně-kulturním i lokálním specifikům daných lokalit. Stěžejní část výzkumu spočívá ve sledování přímého vlivu shodných či odlišných prvků liturgie na koncipování interiéru i na uspořádání mobiliáře a jeho vzhledu. Součástí výzkumu budou také chrámy krátkodobě sdílené několika konfesemi. Projekt si klade za cíl objasnění vztahu mezi sakrální funkcí prostoru obměňující se napříč sledovanými konfesemi a architektonickou/uměleckou formou.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.