Informace o projektu
Koncept čínských hodnot v politickém diskurzu v současné ČLR

Kód projektu
MUNI/FF-DEAN/1773/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt zkoumá způsoby, jakými jsou v dnešním čínském politickém diskurzu tematizovány "čínské hodnoty" (tj. hodnoty tradiční, v zásadě hodnoty konfuciánské, které jsou integrovány do širšího rámce "socialistických hodnot"). "Čínské hodnoty" se stávají jedním z klíčových nástrojů budování moderní čínské identity vymezující se vůči "západnímu liberalismu", který se v soudobé čínské propagandě i v konkrétních politických opatřeních stává hlavní hrozbou čínského úspěchu. Projekt pracuje se dvěma základními typy zdrojů: oficiálními projevy nejvyšších čínských představitelů a akademickými a publicistickými texty čínských intelektuálů, v jejichž diskuzích se objevuje mnoho podnětů mimo oficiální linii. Projekt se zaměřuje na jeden základní problém: Ve zkoumaných zdrojích je na první pohled nápadná vágnost rekonstruované "tradice" (v jasném rozporu s proklamovanými cíli), omezující se zpravidla na moralizování a obranu proti nežádoucím vlivům. Projekt si klade za cíl ukázat na konkrétních příkladech limity oživení "konfuciánské tradice" v prostředí moderního autoritativního státu spočívajícího na institucích vytvořených v zásadě podle západních vzorů. Projekt se ve zkoumaných textech zaměřuje na jakékoliv náznaky institucionalizace proklamovaných "tradičních hodnot" (nad rámec pouhého moralizování a vymezování se vůči liberalismu).

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.