Inovace předmětu PSBA015 Vývojová psychologie II

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0036/2022
Období řešení
2/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem je vytvořit e-learningovou podporu pro kurz PSBA015 Vývojová psychologie II, a to se záměrem zprostředkovat studentům užší propojení teoretických východisek předmětu s aplikační praxí. Použitou platformou bude interaktivní osnova, která bude korespondovat se sylabem kurzu. Náplň interaktivní osnovy bude zohledňovat aktuální trendy v dané vědní oblasti a z reflektovat zpětné vazby studentů a jejich zkušenosti nabité během posledních let realizace výuky. E-learningový kurz bude obsahovat statické i interaktivní studijní materiály, jež rozšíří poznatkovou základnu studentů o další relevantní souvislosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.