Digitalizace rukopisů libret a literárních studií Leoše Janáčka a skladatelových koncertních a divadelních programů uložených v Archivu Leoše Janáčka Oddělení dějin hudby MZM

Kód projektu
NLJ- 2022-17
Období řešení
7/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Moravské zemské muzeum v Brně

Cílem projektu je další etapa digitalizace hudebního a literárního odkazu Leoše Janáčka uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Řešitelem projektu je Ústav hudební vědy FF MU ve spolupráci s Moravským zemským muzeem.
Ústav hudební vědy FF MU se dlouhodobě zabýval digitalizací Archivu Leoše Janáčka v letech 2007–2014 a 2019–2021. Díky podpoře Nadace Leoše Janáčka bylo v těchto letech zdigitalizováno cca 90% notových rukopisů, dále pak Janáčkovy zápisníky, fotografie, třídní knihy varhanické školy a část skladatelových programů. Další etapa digitalizace zahrnuje skladatelova libreta, literární studie a koncertní a divadelní programy.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.