AT-0503-12-2223 - Inter-American Studies Partner

Kód projektu
CEEPUS AT-0503-12-2223 - Inter-American Studies
Období řešení
9/2022 - 8/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Komenského v Bratislavě
Univerza v Ljubljani
University of Szeged
University of Plovdiv
Karl-Franzens-Universität Graz
University of Pécs
University of Maribor
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
Sveučilište u Zadru / University of Zadar
University of Zagreb
University of Novi Sad
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
University of Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory

Začlenění do sítě AT-0503-12-2223 - Inter-American Studies

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.