Informace o projektu
Celouniverzitní kurz Logika pro každého

Kód projektu
MUNI/CORE/0716/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Logika byla jako jedno z tzv. artes liberales součástí evropského vzdělání již od samého vzniku univerzit. Pomineme-li uplatnění moderní logiky v hardwaru i softwaru počítačů a též v disciplínách jako je informatika, matematika či filosofie, tak logika má v současné společnosti uplatnění v oblasti každodenní racionální komunikace a myšlení, a proto vzniká potřeba obeznámit se se základy logiky i se základními ideami této disciplíny.
Kurz především podává základní poznatky z klasické výrokové a predikátové logiky a jejich systému přirozené dedukce. Tato teorie je pomůckou k praktické části, v níž se procvičují aplikace v rámci běžného usuzování. Třetina kurzu poskytuje výhled do nejznámějších současných neklasických logik (zejm. vícehodnotová, modální, epistemická) a problémů filosofické logiky (zejm. logické paradoxy, problematika významu), jež doplňují pohled klasické logiky a ukazují tak její potenciál pro reprezentaci usuzování. Kurz také představuje výsledky brněnského rodáka a geniálního logika Kurta Gödela, jejich význam a souvislosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.