Informace o projektu
Interkulturní a interdisciplinární transfer na pomezí historických epoch: intelektuální biografie Joachima Morase

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-05880S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt analyzuje roli intelektuálních prostředníků mezi kulturami a disciplínami v evropských
kulturních dějinách mezi roky cca 1930-1960 na příkladu německého vydavatele Joachima Morase
(1902-1961). Popisuje komplexní dynamiku transferu, jenž se odehrává mezi tzv. evropským
myšlením meziválečné a válečné doby a jeho transformací po roce 1945. Postihuje míru intelektuální kontinuity a diskontinuity na pomezí tří politicky rozdílných epoch, ale napětí, dané svárem mezi nacionálně a evropsky chápanými hodnotami, kulturním
modernismem a tradicionalismem. Výzkum, který ústí do jedné
monografie a jednoho tematického čísla odborného časopisu, analyzuje literární, politické a kunsthistorické aspekty Morasových aktivitách, jež se dotýkají všech tří epoch i oblastí: časopisů „Europäische Revue“
a "Merkur. Německý časopis pro evropské myšlení", ročenek "Jahresring", řady bilančních
sborníků a "rowohltovy německé encyklopedie". Vzhledem k povaze Morasových
vydavatelských aktivit výklad propojuje textové analýzy s kulturněvědnými a literárně
sociologickými metodami.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.