Informace o projektu
Z Prahy do Berlína a Norimberku. Zpřístupňování listin Zikmunda Lucemburského

Kód projektu
MUNI/A/1351/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Hlavním cílem projektu je prohloubit zapojení mladých badatelů do vědeckých úkolů brněnské pobočky Regest Imperii, zejména zpřístupňování listin a listů Zikmunda Lucemburského. To je spojeno jednak s finalizací šestého svazku Regest imperii z pražských archivů pro léta 1436-1437 a dále s pokračujícím výzkumem v Norimberku a Berlíně. Na něj naváže tvorba vlastních regestů pro zamýšlený svazek z norimberských archivů, resp. pro databázi AHISTO, v jejímž rámci je zpřístupňován diplomatický materiál ke starším českým dějinám.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.