Zpracování kapitoly ke školským reformám pro kolektivní monografii School Policy Reform in Europe (CoChCzEu)

Kód projektu
MUNI/FF-DEAN/1520/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V rámci projektu vznikne analýza školských reforem v České republice v posledních dekádách, která je určena k publikování v podobě kapitoly v monografii vydané nakladatelstvím Springer. Kapitola rekapituluje ty školské reformy, které se přímo promítají do specifických charakteristik současného českého školství (především primárního a sekundárního). Zasazuje české školské reformy do kontextu vývoje ve střední a východní Evropě. Zkoumá roli domácích i nadnárodních aktérů v rámci jednotlivých školských reforem.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.