Informace o projektu
Komunikace učitelů s rodiči: podpora dovedností studentů učitelství prostřednictvím simulační výuky (PARENTS)

Kód projektu
MUNI/IVV/0817/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Spolupráce s rodiči je opodstatněně uvedena jako jedna z kompetencí, která by dle nově navrženého Kompetenčního rámce absolventa učitelství (2023) měla být součástí profesní výbavy absolventů učitelství. Výsledky prvního kola Národního šetření absolventů učitelství (2022) přitom naznačují, že komunikace s rodiči je oblastí, kde absolventi vypovídají o velmi nízké míře osobně vnímané profesní připravenosti. Předložený návrh inovace reaguje na nastíněný nesoulad mezi požadavky, které jsou na absolventy kladené, a nízkou mírou jejich percipované připravenosti, a to začleněním této problematiky do kurikula učitelských programů. Téma komunikace a spolupráce s rodiči bude řešeno prostřednictvím analýzy videonahrávek připravených simulací této komunikace. Studenti budou na základě analýzy generovat uplatnitelné funkční komunikační postupy a modelovat alternativní komunikační postupy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.