Informace o projektu
Didaktický překlad z pohledu translatologie a didaktiky cizího jazyka (Didaktický překlad)

Kód projektu
MUNI/IVV/0792/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt přináší inovaci předmětů LMKB503 Workshopy překladatelské praxe a AJU2102 Didaktika anglického jazyka II. Inovace je založená na mezioborové spolupráci v rámci programů Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy a Literatury a mezikulturní komunikace. Obsahem inovace je realizace společné výuky využívající inovativních metod, jmenovitě simulační výuku a prvky badatelsky orientované výuky. Z hlediska organizace bude využita forma tandemové výuky. Spolupráce vyučujících se zaměří nejen na samotnou přípravu výuky, ale také na sdílení oborových a didaktických znalostí a dovedností. K dlouhodobým cílům projektu patří také posílení zavádění formativního a vrstevnického hodnocení do obou inovovaných předmětů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.