Informace o projektu
Člověk jako kulturní druh: Základy interdisciplinárního výzkumu v humanitních vědách (Člověk jako druh)

Kurz nabízí úvod do interdisciplinárního studia člověka z perspektivy spojení humanitních, sociálních a přírodních věd. Humanitní vědy, konkrétně archeologie, lingvistika a religionistika, v současnosti využívají pro poznání člověka a společnosti mezioborové spolupráce s přírodními vědami. Cílem je seznámit studenty se současnými poznatky k biologické a kulturní podstatě člověka a společnosti, které jsou úzce propojeny a vzájemně se evolučně ovlivňují. Kurz poukazuje na vysokou mírou relevance humanitních a společenských věd pro společnost i přírodní a technické obory. Nedělitelná biologická a kulturní podstata člověka a společnosti je zásadním východiskem pro kladení komplexních výzkumných otázek, pro jejichž řešení je pak třeba výzkumných metod, které nehledí na umělé hranice oborů. Ve čtyřech blocích definovaných vztahy biologické přirozenosti, individuální psychologie, společenské dynamiky a kulturních projevů budeme diskutovat současné výsledky poznání a používané metody. Kurz vznikne na základě předmětu společného základu FF MU: ARTS015 Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.