Informace o projektu
Zavedení kyberbezpečnostního table-top cvičení v předmětech Cybersecurity Law a Kyberkriminalita a kybernetická bezpečnost (CYBREX)

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/IVV/0812/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je implementovat do výuky simulační table-top cvičení, které postaví studenty před fiktivní kyber-krizi, přičemž jejich cílem bude navrhnout řešení, která přispějí ke zvládnutí krize a prevenci její eskalace. Daný scénář bude testovat jejich schopnosti prakticky aplikovat vědomosti nabyté v rámci předmětu napříč semestrem, pracovat s nejistotou a v časové tísni efektivně spolupracovat v týmu a flexibilně reagovat na dodatečné informace sdělované formou tzv. „injects“ (skrze které dochází k eskalaci krize). Navíc možné propojení magisterských a bakalářských studentů PrF se studenty FI pro účely tohoto cvičení přiměje účastníky efektivně analyzovat limity vycházející z vlastních specializací a komunikovat je mimo svou profesi. Toto cvičení tak nabízí unikátní možnost propojení právních a mimoprávních aspektů kybernetické bezpečnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.