Informace o projektu
Designérské řešení a optimalizace orientačního značení pro zdravotnická zařízení a orientaci v nich (WayDesign)

Kód projektu
TQ01000352
Období řešení
9/2023 - 11/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Spolupracující organizace
CZECHDESIGN CENTER s.r.o.

Podstatou projektu je výzkum uživatelské zkušenosti s navigačním systémem zdravotnických zařízení, výzkum skrze design a zhotovení designového řešení pro orientaci v nich.
Dosavadní zjištění ukazují, že nalezení správné cesty může být pro uživatele náročné, zejména ve složitých areálech, kterými nemocnice bezesporu jsou. Ukazuje se, že nejnáročnější je ve stresových situacích, kdy je člověk nemocný, má strach (o své blízké) nebo je v časové tísni. Zvýšená hladina stresu ovlivňuje rozhodování (Lerner, Li, Valdesolo, & Kassam, 2015), vizuální pozornost (Bae et al., 2020) a vnímání prostoru (Hakamata et al., 2019) či rychlost chůze (Tian, Zhang, Hu, Lu, & Liu, 2020). Správná orientace v neznámém prostředí je v takovém případě ještě těžší než obvykle. Hledání cesty může být obzvláště obtížné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru, jakými jsou poruchy zraku, omezená fyzická pohyblivost nebo snížené kognitivní funkce. Osobám s různými typy znevýhodnění je přitom ve výzkumu wayfindingu věnována stále nedostatečná pozornost (Gupta et al., 2020)
Projekt staví na principech designového výzkumu a myšlení, inkluzivního designu a human-centred designu, které umožňují zlepšení služeb s důrazem na uživatelskou zkušenost a využívají společenskovědné i umělecké a kreativní přístupy. Výzkumná část bude provedena v účinné spolupráci s MUNI, členy týmu jsou odborníci z oblasti informačních věd, psychologie, disability studies a dalších oborů s využitím moderních technologií (viz Organizační a technické zajištění projektu).
Kreativní designérské týmy nejsou jen pasivními zhotoviteli návrhu, ale prostřednictvím kreativního dialogu sami přispívají k řešení problematiky. Designéři z kreativních týmů jsou tak rovněž zapojeni do výzkumného procesu (viz popis aktivit v harmonogramu aj.) a jsou rovnocennými účastníky kreativního dialogu. Integrace jindy fragmentovaných přístupů z různých oborů je inovačním řešením navigačního systému ve zdravotnických zařízeních.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.