Informace o projektu
Lokální digitální umění a kultura jako předmět historiografického výzkumu (Historiography of local digital art and culture)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA24-10667S
Období řešení
1/2024 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
digitální umění; digitální kultura; historiografie

Cílem projektu je systematicky zmapovat místní digitální umění v kontextu digitální kultury. Za tímto účelem bude definována vhodná metodologie, vyvinuty adekvátní výzkumné nástroje a realizován základní historiografický výzkum. Výzkumná metoda je založena na produktivní změně pohledu na digitální kulturu a umění. Tato změna spočívá ve výzkumu globálních fenoménů digitální kultury na lokální úrovni a se zaměřením na digitální umění. To bude nahlíženo jako signifikantní projev digitální kultury a jako prostředek její kritické a kreativní
reflexe. Výsledky výzkumu budou významným příspěvkem k mapování historie digitálního umění ve střední Evropě a poskytnou konceptuální rámec a informační bázi pro budoucí výzkumné projekty v tomto teritoriu. Hlavními výstupy jsou dvě odborné knihy (B): jedna zaměřená na metodologii a terminologii pro výzkum digitální kultury a umění a druhá shrnující historiografický výzkum realizovaný v rámci projektu.
Jde o první pokus o systematické provádění základního výzkumu místního digitálního umění a kultury.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.