Informace o projektu
Z venkova do světa. Lidové umění a kultura jako aktéři modernity, 1918-1945

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA24-10997S
Období řešení
1/2024 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
lidové kultury; umění/design; dějiny designu; řemeslo; modernismus; modernita; Československo; Protektorát; diaspora; gender, etnikum

Projekt se zabývá lidovými kulturami jako aktivními účastníky a aktéry politických, ekonomických, sociálních a kulturních změn v Československu mezi léty 1918 a 1945. Zkoumá politickou, komerční a emancipační roli lidových kultur, které vnímá jako organické fenomény schopné zapojit se do utváření modernity.
Projekt je inovativní ve třech aspektech: 1. neomezuje se na českou a slovenskou kulturu, ale zahrnuje i rusínské, německé, maďarské či romské umění a design, 2. zabývá se přenosem lidových kultur do zahraničí a sleduje, jakou roli měly pro diasporu v USA, 3. zkoumá genderovost lidových kultur a analyzuje role žen ve výrobě, spotřebě a propagaci moderních lidových kultur.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.