Informace o projektu
Antické civilizace a jejich jazyky v dalším evropském vývoji: proměny a konstanty podruhé (ACADIA)

Projekt navazuje na strategické téma rozpracované v předchozím roce v rámci Specifického výzkumu na Ústavu klasických studií, konkrétně na výzkum jazykově řeckých a latinských starověkých společností a jejich kultury včetně jejich středověké a moderní fáze. Díky zpřístupnění, analýze a interpretaci vybraných písemných pramenů latinského, řeckého a arabského jazyka a literatury od antiky po současnost v nejširším literárně-historickém kontextu projekt přispěje k lepšímu poznání kořenů současné evropské společnosti a výzev, kterým v současnosti čelí. Projekt bude rozdělen na literární a historickou část, což se v předchozím roce ukázalo jako vhodná synergická strategie. V rámci literární větvě budou propojeny literární a lingvistické aspekty při výzkumu relevantních písemných pramenů; historická větev bude pokračovat v analýze integračních procesů v pozdně římském impériu, výzkumu separatistických snah a kořenů migrace v pozdní antice, ale bude se věnovat i tématům z oblasti starověkého Předního východu. Projekt tak ve výsledku přispěje k hlubšímu porozumění základům dnešní pestré kultury Evropy. Na neposledním místě se projekt zaměří i na popularizaci výzkumných aktivit, která je v současné době v humanitních vědách nezbytnou podmínkou pro zlepšení jejich postavení nejen v očích laické veřejnosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.