Informace o projektu
CyberPříběhy: cesta k digitálním dovednostem

Kód projektu
22637/2024 OUKKO-OLK
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Inovační kurzy představují jednu z možností, jak přistoupit k profesnímu rozvoji a dalšímu profesnímu vzdělávání knihovníků. Inovační kurzy mají rozvojový charakter. To znamená, že se nezaměřují na budování základních profesních a pozicových kompetencí, ale předkládají vybrané průřezové oborové téma (např. Digitální kompetence jako nástroj intelektuální svobody a aktivního občanství; Edukační potenciál digitalizovaného kulturního dědictví v knihovní praxi, ….) Cílem je včasná identifikace sociálních, ekonomických a technologických trendů, které vytváří příležitosti a / nebo rizika pro knihovnictví v ČR jako celek a / nebo konkrétní knihovny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.