105 let MU: Rektor ocenil čtyři osobnosti spjaté s filozofickou fakultou

Masarykova univerzita si letos připomíná 105. výročí svého založení. U této příležitosti udělila významným osobnostem z oblasti vědy, kultury, vysokého školství i veřejného života významná ocenění – z filozofické fakulty ho získali Milan Pol, Petr Kyloušek, Kateřina Hédervári Tučková a Jeffrey Vanderziel.

28. 2. 2024 Markéta Stulírová Události

Foto: Martin Indruch/RMU

Zlatou medaili získal profesor Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU a bývalý děkan fakulty Milan Pol. „Masarykově univerzitě přeji ke 105. výročí, ať se jí daří být nadále dynamickou a otevřenou institucí, která sehrává významnou roli v národním i širším mezinárodním prostoru, a to ve všech třech hlavních směrech – ve vzdělávání, výzkumu a rozvoji a také v tom, čemu se obvykle říká třetí role, tedy v širším působení ve společnosti,“ uvedl při udílení cen Milan Pol.

Polova vědecká práce má mezinárodní přesah, v loňském roce jej Lotyšská univerzita v Rize ocenila čestným doktorátem. Milan Pol působil na úrovni fakulty nejprve jako proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů, poté jako proděkan pro vědu a doktorské studium a v letech 2014 až 2022 jako děkan. Za tuto dobu se fakulta zmodernizovala, vznikly nové studijní programy, významně se zvýšil nejen počet úspěšných žadatelů o české vědecké granty, ale i množství získaných mezinárodních grantů nejvyšší prestiže. V roce 2000 se Milan Pol ujal řízení tehdy nevelkého ústavu pedagogických věd a vytvořil z něj pracoviště se skvělými výsledky, které pravidelně získává české i mezinárodní granty.

Na snímku rektor Martin Bareš a oceněný Milan Pol. Foto: Martin Indruch/RMU

Petr Kyloušek z Ústavu románských jazyků a literatur Filozofické fakulty MU získal medaili stříbrnou. „Považuji to za celkové ocenění akademických i mimoakademických aktivit, jakési shrnutí,“ uvedl po převzetí profesor Kyloušek. A co popřál univerzitě k 105. výročí? „Cestu kupředu, budoucnost. Od roku 1990, kdy jsem na filozofickou fakultu nastoupil, vnímám cílevědomé budování. Každý rektor i děkan něčím přispěli a jejich následovníci v tom pokračovali. Co se týče pracovního a studijního prostředí, je rozdíl mezi rokem 1990 a 2024 propastný, projevuje se ve všech parametrech studia a výzkumu. Co bych nejvíce přál do následujících let, je udržení ducha dialogu při hledání dalších cest. Tak se utváří universitas.“

Na snímku rektor Martin Bareš a oceněný Petr Kyloušek. Foto: Martin Indruch/RMU

Stříbrnou medaili převzala také spisovatelka a absolventka Filozofické fakulty MU Kateřina Hédervári Tučková. Masarykově univerzitě u příležitosti výročí popřála, ať si i nadále uchovává svoji lidskost. Ať je to i nadále univerzita s lidským rozměrem. Nikde jinde jsem se nesetkala s takovou vstřícností studijního systému a péčí o to, jak se studentům studuje. Na to i po letech vzpomínám s vděčností, uvedl autorka.

Do Brna se Tučková vrací už jen příležitostně, nicméně do budoucna uvažuje o bližší spolupráci s filozofickou fakultou. Na brněnskou filozofickou fakultu teď přijíždím málokdy, bydlím už několik let v Praze a kromě psaní teď okupují můj život malé děti. Ale umím si představit, že se časem na akademickou půdu vrátím, třeba v podobě lektorování kurzů tvůrčího psaní. Kdysi jsem je navštěvovala u docenta Zbyňka Fišera a dodnes jsem za podněty, které jsem tam nabrala, vděčná. Hlavně díky těmto kurzům jsem se pak osmělila vyjít se svými texty ven… Takže bych časem ráda předala to, co jsem kdysi načerpala, nastupující generaci mladých autorek a autorů, dodala Tučková.

Na snímku rektor Martin Bareš a oceněná Kateřina Hédervári Tučková. Foto: Martin Indruch/RMU

Stříbrnou medailí byl oceněn také bývalý vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty MU Jeffrey Vanderziel. Významně také přispěl k rozvoji akademické samosprávy v pozici předsedy Akademického senátu FF MU v letech 2002–2008. Je také řešitelem řady významných projektů – např. Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol, Podpora online vzdělávání napříč všemi fakultami MU či Profilace výzkumných zaměření v anglofonní lingvistické a literární vědě.

Na snímku rektor Martin Bareš a oceněný Jeffrey Vanderziel. Foto: Martin Indruch/RMU

Slavnostní podvečer na konci ledna hostila aula Karla Engliše. Obřad byl dle slov prorektora pro akademické a kulturní záležitosti Jiřího Hanuše, který programem provázel, příležitostí si uvědomit, jakou cestu Masarykova univerzita od roku 1919 urazila a v jakých turbulentních dobách žila a žije. To ve svém projevu vyzdvihl i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.