Bezpečná fakulta je pro nás prioritou, důležitá je prevence

Filozofická fakulta MU chce být i nadále bezpečným místem pro všechny. Proto v souladu se strategií celé Masarykovy univerzity intenzivně pracuje na dalším posílení stávajících bezpečnostních opatření.

18. 4. 2024 Události

Příprava fakultního manuálu krizové komunikace, školení zaměstnaných a studujících a úzká spolupráce s Policií České republiky. Taková jsou hlavní opatření, která mají pomoci zvládnout potenciální krizové situace na Filozofické fakultě MU.

Manuál krizové komunikace

Chceme, aby všichni měli včas veškeré informace, které potřebují. Proto jsme jasně definovali hlavní komunikační kanály, které při krizové situaci použijeme k doručení maximálního možného množství informací. Obecně platí, že aktuální informace každý vždy najde na webových stránkách a také na fakultních profilech na sociálních sítích. Zaměstnaní a studující pak také v aplikaci IS MU, příp. obdrží mimořádný e-mail či newsletter.

POZOR: V případě přímého ohrožení osob může být rozeslána varovná SMS (součást univerzitního systému včasného varování), budete-li se zrovna nacházet v hlavním fakultním areálu, tak varováni můžete být také fakultním rozhlasem (zcela ve správě policie).

Školení zaměstnaných a studujících

Chceme, aby všichni zaměstnaní a studující věděli, co mají dělat. Členům univerzitní komunity je tak k dispozici online školení zaměřené na řešení mimořádné události. Osoby, které pravidelně přicházejí do styku s širší veřejností (např. vrátné a vrátní či pracovnice a pracovníci podatelny a studijního oddělení), budou navíc detailně seznámeny s fakultním manuálem krizové komunikace, díky čemuž dokážou rychle a správně vyhodnotit nastalé situace.

POZOR: Pokud se sami setkáte s krizovou událostí, neprodleně se obraťte na složky Integrovaného záchranného systému.

Důležité kontakty

Městská policie – 156

– přestupky proti veřejnému pořádku (výtržnictví, veřejné pohoršení, poškozování majetku)

Policie České republiky – 158

– při ohrožení zdraví z důvodu násilného chování jiné osoby

Hasiči – 150

– při požárech, nehodách a obecně vždy, když je nutné provést záchranné a likvidační práce

Záchranná služby – 155

– při selhání základních životních funkcí osob, závažných úrazech nebo onemocnění

Jednotná linka tísňového volání – 112

– při událostech, které vyžadují přítomnost více složek záchranného systému

Úzká spolupráce s Policií České republiky

Chceme záchranným složkám maximálně usnadnit jejich práci. Proto jim systematicky předáváme podklady pro tzv. zásahové karty s plány budov. Mají tak vždy k dispozici aktuální informace o počtu vchodů do jednotlivých budov i o struktuře a počtu podlaží. Hlavní fakultní areál je navíc také soustavně monitorován kamerovým systémem.

POZOR: Na dokumentovém serveru jsou všem přístupné požární poplachové směrnice a také evakuační plány. Vyvěšeny jsou rovněž přímo na chodbách jednotlivých budov.

Mohlo by vás zajímat


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.