Odpovědnost a udržitelnost vyžadují spolupráci nás všech

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity dlouhodobě dbá na co možná nejhospodárnější provoz všech svých budov. Události letošního turbulentního roku však vyžadují mnohem důslednější úsporná opatření a především zapojení celé fakultní komunity. Seznamte se s hlavními principy udržitelného fungování fakulty, které zásadně napomohou zvládnout energetickou krizi.

9. 11. 2022 Patrik Švec Téma

Udržitelnost a odpovědnost. Taková jsou nejčastěji skloňovaná témata v souvislosti s extrémně rostoucími cenami energií. Jejich zohlednění v běžném provozu fakulty má pomoct nejen zvládnout aktuální energetickou krizi, ale také zajistit maximální ohleduplnost k životnímu prostředí. „Naším cílem je udržet fakultu, navzdory extrémním cenám energií, v provozu. To ale vyžaduje úsilí nás všech. Úsilí, na jehož konci budeme zejména fakultou, která neplýtvá,“ uvedl tajemník FF MU Ivo Jurtík s tím, že jen za loňský rok fakulta za energie zaplatila zhruba sedm milionů korun, letos očekává minimálně trojnásobek.

Filozofická fakulta nepatří v zohledňování principů udržitelného a odpovědného provozu v žádném případě mezi nováčky, naopak se řadí k institucím, které se jimi snaží řídit dlouhodobě. Vhodným dokladem je třeba hlavní fakultní areál, jehož některé budovy byly díky nedávno dokončené rekonstrukci doplněny počítačově řízenými systémy.

Tajemník FF MU Ivo Jurtík vyzývá fakultní komunitu k úsporám, zároveň je otevřený jakýmkoliv námětům, které pomohou prohloubit odpovědnost a udržitelnost fakulty. Foto: Tereza Netolická

Speciální čidla například automaticky ovládají stínicí techniku oken –⁠ to velmi stručně řečeno znamená, že systém v případě intenzivního slunečního záření automaticky spustí zatemňovací žaluzie. Smyslem je zamezit zbytečnému přehřívání fakultních prostorů, a co nejvíce tak omezit používání klimatizace. Naopak ve chvíli, kdy záření zeslábne, systém žaluzie vytáhne. Umožní tak volný průchod denního světla, což snižuje náklady na umělé osvětlení.

Počítačem řízená čidla dohlížejí také na efektivní používání umělého osvětlení. Na vybraných chodbách vyhodnocují intenzitu denního světla a v případě, že jeho množství odpovídá hygienickým normám, spouštění světel zcela přeruší. Samotná svítidla umístěná ve většině fakultních prostor lze navíc považovat za úsporná, protože jsou vybavená LED žárovkami. Jejich výhodou je dlouhá životnost a jen minimální přeměna elektrické energie na teplo.

V souvislosti s úsporou elektrické energie je klíčový také zodpovědný přístup studentů a zaměstnanců: při odchodu z místnosti by měli dbát na zhasínání světel, na vypínání počítačů a projektorů či například nepřebíjení mobilních telefonů a notebooků.

Tepelným úsporám na FF MU zásadně napomáhají také okenní trojskla. Snímek zachycuje nedávnou instalaci takového skla na střechu fakultní knihovny. Foto: Irina Matusevich

Největší pozornost směřuje s příchodem chladného počasí pochopitelně k vytápění. Také této oblasti věnuje filozofická fakulta dlouhodobě pozornost, což mimo jiné znamená, že vytápění budov řídí inteligentní systémy. U učeben a poslucháren například zohledňují rozvrhy hodin a podobně v nich regulují také výměnu vzduchu. Tepelným úsporám však zásadně napomáhají i okenní trojskla – nejnověji bylo sklo tohoto typu instalováno na střechu fakultní knihovny.

Navzdory tomu však letos fakulta v souladu s univerzitní politikou musela snížit teplotu v kancelářích či učebnách o přibližně jeden stupeň Celsia. Z pohledu uživatelů místností je zásadní, aby co nejméně zasahovali do nastavení termohlavic radiátorů a dále aby přizpůsobili větrání venkovní teplotě a povětrnostním podmínkám. Při opuštění místností by měli zkontrolovat, že nezůstala otevřená okna.

Hospodárně fakulta přistupuje rovněž ke spotřebě vody: na veškerých toaletách jsou instalované perlátory, které snižují průtok vody. Snížení spotřeby vody ale z velké části závisí na studentech či zaměstnancích samotných. Výrazné úspory mohou dosáhnout například tak, že při mytí rukou nebudou zbytečně dlouho pouštět vodu na plný průtok nebo že na toaletách využijí dvoustupňové splachování. Důležité je také Správě budov včas ohlásit protékající toaletu či kapající vodovodní kohoutek.

Navzdory řadě již přijatých opatření se filozofická fakulta intenzivně zabývá dalšími možnými cestami k energetické úspoře. Aktuálně pracuje na přípravě projektu, jehož cílem je instalace solárních panelů na střechu fakultní knihovny. Elektřina vyrobená tímto způsobem poslouží třeba k nabíjení mobilních telefonů, notebooků či k provozu tiskáren.

Pokud vy sami máte zajímavý nápad, který fakultě pomůže prohloubit odpovědnost a udržitelnost, napište na udrzitelnost@phil.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.