Pravdu, první věcí pravdu, ne krásu. Muzikolog Jiří Zahrádka získal cenu Prestomusic Awards

Muzikolog a odborník na dílo Leoše Janáčka Jiří Zahrádka obdržel britskou cenu Prestomusic Awards 2022 v kategorii Kniha roku, a to za výpravný svazek Pravdu, první věcí pravdu, ne krásu. Příběh Janáčkovy Její pastorkyně.

4. 5. 2023 Markéta Stulírová Věda a výzkum

Foto: Markéta Stulírová

„Věříme-li s Charlesem Baudelairem, že národy mají velké lidi jen sobě navzdory a že velký člověk jest tedy vítězem nad celým svým národem, lze to ověřiti u nás případem Leoše Janáčka. Leoš Janáček se odvážil býti jiným nežli Bedřich Smetana.“ Tento citát Vítězslava Nezvala z roku 1925 uvádí novou knihu Jiřího Zahrádky, za niž nedávno převzal cenu Prestomusic Awards 2022 v kategorii Kniha roku. Také Jiří Zahrádka se odvažuje býti jiným: autorem, badatelem, janáčkologem. „Můj systém práce je poněkud neakademický a uplatňuje trošku odlišný přístup. Vycházím nejprve pouze z pramenů, teprve potom se opírám o literaturu, tak abych eliminoval tradované nepřesnosti a chyby,“ říká Zahrádka. Oceněný svazek o 365 stranách napsal v období pandemie covidu přibližně za měsíc, přípravná a dokončovací fáze knihy trvaly pochopitelně daleko déle.

Kniha Pravdu, první věcí pravdu, ne krásu. Příběh Janáčkovy Její pastorkyně vychází z mnohaletého pramenného bádání. Představuje Janáčkovy nové autografy, jejich opisy, první vydání, úryvky z téměř dvou tisíc dopisů, vzpomínky, deníky i množství dobových textů a fotografií, včetně unikátního snímku Leoše Janáčka s účinkujícími na jevišti během berlínské generální zkoušky z 15. března 1924. „Časopis s touto fotografií, který má vzhledem k tématu práce poněkud podivný název Sport im Bild, jsem náhodně objevil v internetovém obchodě ve Španělsku. Knižně je tento snímek publikován vůbec poprvé,“ zdůraznil Zahrádka. Vyobrazena je například také kompletní fotografická dokumentace kostýmů k uvedení Její pastorkyně v Národním divadle od fotografa Karla Váni.

Leoš Janáček s účinkujícími na jevišti během berlínské generální zkoušky z 15. března 1924. Knižně je tento snímek publikován vůbec poprvé. Foto: Kniha Pravdu, první věcí pravdu, ne krásu. Příběh Janáčkovy Její pastorkyně

Název publikace odkazuje k Janáčkově citátu z roku 1904. „Její pastorkyňa, jedno z nejsilnějších děl operní literatury, se po více než stoleté cestě světem vrací ke svým začátkům, bez příkras a kompromisů, reprezentujíc tvůrčí princip, o který Janáček tak tvrdošíjně usiloval a v němž spatřoval ,Pravdu, první věcí pravdu, ne krásu. Pravda ovšem ať přinese krásu s sebou‘. Aktuálně je totiž v redakční přípravě kritická edice opery před pražskou premiérou, tj. bez Kovařovicových instrumentačních doplňků. Toto vydání umožní i využití Kovařovicových a Janáčkových škrtů z let 1915–1916. Tak budou mít dirigenti a inscenátoři této jedinečné opery po téměř 120 letech od premiéry k dispozici verzi opery, která patrně nejvíce odpovídá Janáčkově vizi,“ upřesnil Zahrádka.

Obálku zdobí černobílý portrét s uhrančivým pohledem Zinaidy Jurjevské v roli Jenůfy. Snímek vznikl v Ateliéru Schneider. „Ruská sopranistka Jurjevskaja byla v roce 1924 první Jenůfou v Berlíně, poté se stala uznávanou operní pěvkyní. Zajímavostí je, že v roce 1924 hostovala v pražském Národním divadle v Čajkovského Pikové dámě a v Evženu Oněginovi. O rok později si vzala život, otrávila se a následně utopila v řece. Janáček byl jejími pěveckými výkony natolik uchvácen, že měl její fotografii ve své pracovně. Její smrt ho velmi zasáhla,“ dodal Zahrádka.

Letos na podzim se kniha dočká pokračování. „V nakladatelství Host vyjde další díl, a to Osud a Výlety páně Broučkovy. Rád bych v tomto duchu zpracoval všechny Janáčkovy opery do roku 2028, kdy si připomeneme sto let od skladatelova úmrtí,“ doplnil Zahrádka.

Jiří Zahrádka působí na Ústavu hudební vědy FF MU a je také kurátorem janáčkovských sbírek Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Janáčkův život i dílo studuje přes pětadvacet let – představil ho v řadě článků a autorsky se také podílel na dvousvazkové janáčkovské monografii Johna Tyrrella Years of a Life. Vedle více než stovky studií je autorem publikace Leoš Janáček ve fotografiích (2008) a knihy Divadlo nesmí býti lidu komedií – Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně (2012) a též editorem Janáčkova hudebního díla pro nakladatelství Universal Edition, Editio Bärenreiter, Henle Verlag a Editio Janáček.

Mohlo by vás zajímat

Jiří Zahrádka o knize Pravdu, první věcí pravdu, ne krásu. Příběh Janáčkovy Její pastorkyně

V hudebních dějinách je jen málo kompozic, které mají tak poutavou a spletitou historii jako právě Janáčkova Její pastorkyňa. Dlouhá a nesnadná cesta plná usilovného hledání nových tvůrčích principů ji nakonec přivedla mezi nejhranější opery 20. století. Kniha přináší mnoho nových informací zpracovaných na základě současných poznatků, vycházejících mimo jiné z přípravy kritické edice partitury. Provází čtenáře genezí díla a odpovídá na otázky, co Janáčka vedlo k volbě realistické divadelní hry, kdy přesně operu zkomponoval a proč dělal všechno pro to, aby nebylo možné určit dobu dokončení prvního jednání. Nastíní rodinné, pracovní i společenské okolnosti vzniku opery, včetně jejího úzkého spojení s nemocí a úmrtím Janáčkovy dcery Olgy. Osvětluje nekompromisní postoje dirigenta Karla Kovařovice při Janáčkově neúspěšném úsilí zadat premiéru opery pražskému Národnímu divadlu, pojednává o světové premiéře v Brně i zákulisních jednáních vedoucích k pozdější úspěšné pražské premiéře, včetně okolností vzniku úprav partitury provedených Karlem Kovařovicem. Věnuje se také Janáčkovu přátelství s Maxem Brodem a jeho aktivitám směřujícím k mezinárodnímu uznání Její pastorkyně i celého skladatelova díla. Čtenář se seznámí s významnými inscenacemi, které byly nastudovány za Janáčkova života, či se skladatelovými finančními výnosy plynoucími z vydání a uvádění Její pastorkyně. Knihu provází množství dokumentů a fotografií, často publikovaných vůbec poprvé.

obálka knihy


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.