Vidím české univerzity jako platformu pro vědecký dialog napříč Evropou, říká mladý výzkumník

Adrien Palladino, který se stal laureátem Ceny rektora za vynikající disertační práci, je sice francouzským občanem, jeho studium i výzkum ale ukazují možnosti mezinárodní akademické spolupráce. V rámci praxe Adrien vytěžuje kolaboraci a vzhlíží k širšímu vědeckému dialogu.

2. 4. 2021 Radek Návrat Věda a výzkum

Foto: Magazín M

Adrien Palladino pochází z francouzsko-německé rodiny a magisterský titul získal na univerzitě ve švýcarském Lausanne. Během vysokoškolských studií se seznámil s profesorem Ivanem Folettim, a když se rozhodl ve vzdělávání pokračovat v doktorském programu, chtěl pracovat právě pod jeho vedením. Ivan Foletti se ale právě v té době přesunul na Masarykovu univerzitu, a Adrien Palladino za ním proto přicestoval do Brna. Své postgraduální studium zahájil v rámci spolupráce mezi Masarykovou univerzitou v Brně a Freiburskou univerzitou ve Švýcarsku. Na podzim minulého roku obhájil disertační práci o raně středověkých skříňkách s křesťanskými obrazy a obdržel za ni Cenu rektora. V této době byl již Adrien Palladino na filozofické fakultě dobře etablován, vyučoval zde a rovněž působil na pozici vědecko-výzkumného a vývojového pracovníka Centra raně středověkých studií, které spadá pod Seminář dějin umění.

„Dnes je už nepředstavitelné pracovat zavřený ve svém kabinetě, obklopený knihami a artefakty. Dějiny umění jsou ve 21. století kolaborativní a interdisciplinární.“

Adrien Palladino
historik umění

„Česko-německá povaha historického Brna je fascinující a dramatické dějiny města ve dvacátém století mě okamžitě zaujaly,“ popsal své prvotní dojmy Adrien Palladino, který v brněnském prostředí nachází i určité paralely s francouzsko-německým Saarbrückenem, v němž vyrůstal. Na současném Brně oceňuje zejména jeho vzrůstající kosmopolitní charakter: tento důraz na internacionalismus se projevuje i v jeho náhledu akademické praxe. „Dnes je už nepředstavitelné pracovat zavřený ve svém kabinetě, obklopený knihami a artefakty. Dějiny umění jsou ve 21. století kolaborativní a interdisciplinární, a svou práci tedy spatřuji především jako dialog s institucemi a akademiky po celém světě,“ vyvrací Adrien podle něj stále zažitou představu práce kunsthistorika.

V podobných souvislostech uvažuje i o možném fungování českých univerzit a upozorňuje například na to, že v rámci dějin umění probíhal v první polovině 20. století čilý dialog mezi brněnskými a vídeňskými akademiky. K existenci takovýchto partnerství dodává, že v Česku zaznamenává snahu o jejich obnovování, a s odkazem na Masaryka podotýká, že „české univerzity mohou sloužit jako platforma pro vědecký dialog mezi západní, střední a východní Evropou.“ Díky soudobé praxi studentských výměnných programů a mezinárodních výzkumných projektů se to podle něj může brzy stát skutečností.

Monografie Adriena Palladina Byzantium or Democracy? Foto: www.earlymedievalstudies.com

Fenomén vzájemného ovlivňování představuje výrazné téma samotné vědecké práce Adriena Palladina. V minulém roce společně s Ivanem Folettim vydal anglicky psanou monografii Byzantium or Democracy?, která se zabývá akademiky z carského Ruska, jejichž politicko-filozofické smýšlení bylo konfrontováno s reáliemi nově vzniklého Československa, kam po bolševické revoluci emigrovali. Kromě této publikace, kterou ještě letos doplní i knižní vydání jeho disertace, se Adrien podílí i na dvou širších mezinárodních výzkumných projektech. První z nich se zabývá interakcemi mezi středověkými kulturami v prostoru dnešní Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie a druhý pak kulturním dědictvím v lokalitě Conques-en-Rouergue, která je významnou zastávkou v rámci svatojakubské pouti.

Adrien Palladino, M.A., Ph.D., je vědecko-výzkumným a vývojovým pracovníkem Centra raně středověkých studií (CRRS). Zabývá se kulturními dějinami raně středověkého Středomoří spolu s jejich historiografií. Vyučuje v rámci Semináře dějin umění.

Chcete vědět víc?


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.