Zemřela Margita Havlíčková

9. 5. 2023 Vzpomínáme

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 7. května 2023 zemřela teatroložka, divadelní historička a pedagožka prof. PhDr. Margita Havlíčková.

Margita Havlíčková byla odbornicí na dějiny staršího profesionálního divadla ve střední Evropě (17.–19. století) a německy hraného divadla v českých zemích, zejména v Brně a na Moravě. V roce 1974 absolvovala divadelní vědu a španělskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V sedmdesátých letech se podílela na činnosti divadelního souboru DEX '72 při Vysokoškolském klubu v Brně. Vedla divadelní soubor PIRÁM, zaměřený na české surrealisty (Kolář, Weiss, Nezval), v němž se věnovala především režii. Soubor zanikl v důsledku normalizační perzekuce. V letech 1981–2008 působila jako kurátorka na Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea. V roce 1982 získala na FF UJEP v Brně doktorát v oboru divadelní vědy.

Po roce 1989 krátce působila jako externí dramaturgyně vídeňského divadla Theater Brett, založeného Ludvíkem Kavínem a Nikou Brettschneiderovou. V letech 1995–2000 byla zaměstnána jako odborná asistentka na Katedře divadelní vědy Filozofické fakulty MU, v letech 2002-2005 s katedrou dále spolupracovala především jako pedagožka. Vedle toho pedagogicky působila také na Divadelní fakultě JAMU, nejprve jako odborná asistentka, od roku 2008 jako docentka a v roce 2014 zde byla jmenována profesorkou pro obor Dramatická umění. Jako výzkumnice pracovala též pro Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi lety 2006–2022 byla opět pedagožkou a vědkyní Katedry divadelních studií Filozofické fakulty MU a v letech 2013–2017 vykonávala funkci vedoucí této katedry.

Byla autorkou či spoluautorkou řady publikací zaměřených na dějiny divadla v českých zemích. Kromě jiného publikovala monografii Berufstheater in Brünn 1668–1733 (2012), monografii Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668 až 1733 (2012), byla rovněž spoluautorkou třídílné kolektivní monografie Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku/Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien (2011, 2013, 2014) a kolektivní monografie Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau (2014). Patří jí rovněž zásluhy za odbornou kritickou činnost, v níž mapovala nejen brněnské divadlo, ale také moravské regionální scény. V letech 2006–2008 předsedala Teatrologické společnosti.

Rozloučení se uskuteční v pátek 12. května 2023 ve 14:45 hod. ve Velké obřadní síni Krematoria města Brna, Jihlavská 1.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.